tel. 519 400 400
tel. 606 378 338

Strefa rodzica

Co dają dzieciom zajęcia aikido
Ćwiczenie technik aikido świetnie rozwija zmysł równowagi i koordynację ruchów, której często dzieci nie mają. Duży nacisk kładzie się na naukę bezpiecznych padów, niezbędnych w ćwiczeniu aikido na bardziej zaawansowanym poziomie.
Podczas treningów wykonuje się też ćwiczenia siłowe, ale zazwyczaj w formie zabawy, są one możliwe do wykonania przez każde dziecko i bardzo lubiane. Ćwiczy się na boso, co pomaga przeciwdziałać płaskostopiu.

Trening aikido uczy dzieci bezpiecznego i koleżeńskiego przebywania w grupie. Podczas ćwiczeń przykłada się dużą wagę do bezpieczeństwa partnera, na którym wykonuję się technikę i do bezpiecznego poruszania się w otoczeniu innych ćwiczących.
Techniki aikido ćwiczy się w parach, konieczność znalezienia sobie partnera uczy dzieci przełamywania nieśmiałości.

Przyczyny dla których warto podjąć trening aikido od najmłodszych lat
.
Różnice w rozwoju psychofizycznym powodują, że spotykamy zarówno dzieci nadpobudliwe, niecierpliwe, jak i nad wyraz spokojne, bojaźliwe z reguły trzymające się na uboczu.

W początkowym okresie nauczania jedne i drugie napotykają na trudności adaptacyjne, a w klasach starszych, te słabsze stają się powodem szykan.

Jedną z uznanych na całym świcie metod wychowawczych i terapeutycznych, zmierzająca do wyrównania tych różnic są, właśnie zajęcia rekreacyjne pozwalające poznać i opanować arkana japońskiej sztuki samoobrony aikido. Jest to możliwe, ponieważ techniki aikido nie opierają się na technikach ofensywnych, lecz na dźwigniach i rzutach, gdzie wykorzystuje się energię wynikającą z ataku, co w efekcie daje możliwość zastosowania obrony współmiernej do zagrożenia.

Metodyka ćwiczeń z dziećmi
Najbardziej optymalny okres ćwiczeń z dziećmi dla kształtowania nawyków odpowiedniej kultury ruchowej przypada na wiek 7-12 lat, kiedy to właśnie dzieci są najbardziej predysponowane do opanowania nowych ćwiczeń ruchowych. Nauczanie w odpowiednio wczesnych okresach rozwoju dziecka, znacznej ilości nowych ćwiczeń i technik szczególnie w formach zabawowych jest zatem jak najbardziej pożądane.

Dzieci w okresie swego rozwoju już od najmłodszych lat chętnie i bez uszczerbku dla rozwijającego się organizmu wykonują ćwiczenia zręcznościowe, rozwijające zwinność i ćwiczenia zwiększające poczucie równowagi. Jest to okres w życiu dziecka, w którym motywacja do ćwiczeń pozostaje w pełnej zgodzie z siłami fizycznymi. Jeśli dzieci nie wykazują w tym okresie zainteresowania ogólnorozwojowymi ćwiczeniami gimnastycznymi, to warto zwrócić uwagę na metody wychowania i je zweryfikować, bądź skorygować (np. brak odpowiednich wzorców w rodzinie), nieodpowiedniej metodzie nauczania, lub braku akceptacji dziecka w środowisku rówieśników.

Oczekiwania i ambicje
Praktyczne doświadczenia wskazują, że oczekiwania i ambicje rodziców wbrew pozorom, bardzo często przeszkadzają w równomiernym rozwoju psychofizycznym dziecka i kontynuowaniu zajęć. W sytuacji, gdy z naturalnych względów niektóre ćwiczenia wykonywane są nieudolnie, spotykają się z krytyką a sens dalszego uczestnictwa poddawany w wątpliwość. Równolegle jednak te same ćwiczenia sprawiają dzieciom przyjemność i są chętnie wykonywane. Świadczy to z jednej strony o krańcowo odmiennej ocenie techniki lub ćwiczenia przez dziecko i osobę dorosłą a z drugiej strony o braku cierpliwości jak i wsparcia, cech których od rodzica powinno się oczekiwać.

Każde dziecko to osobliwa indywidualność, ma swój własny rytm rozwoju, który nie zawsze musi korespondować ze średnim poziomem grupy. W dłuższym okresie czasu może okazać się, że dzieci wykazujące zmniejszoną ruchliwość dzięki wytrwałości i dokładności staną się technicznie lepsze od pozostałych. Trzeba im tylko zagwarantować ten czas i udzielić wsparcia w ich staraniach. Właśnie owa negatywna i przedwczesna ocena rodzica może stać się przyczyną, dla której dziecko słabsze ruchowo zniechęci się do ćwiczeń fizycznych w ogóle a jego naturalny rozwój zostanie poważnie zakłócony.
Decydując się w takiej sytuacji na rezygnację, każdy odpowiedzialny rodzic powinien rozważyć, czy w środowisku szkolnym, gdzie panuje zupełnie inna atmosfera dziecko będzie miało szanse dorównać rówieśnikom i zyskać akceptację w środowisku. Być może właśnie ćwiczenia w klubie są dla dziecka jedyną szansą, aby te niedostatki skorygować. Wnioski z tych rozważań powinny w pierwszej kolejności stać się materiałem do przemyśleń dla rodziców podejmujących decyzję o rozpoczęciu treningu.

Rozkład zajęć

Poniedziałek
17:30 – 18:20 Grupa 1 dzieci
18:30 – 19:20 Grupa 2 dzieci 
19:30 – 20:20 Grupa 3 młodzież i dorośli 
Środa

17:30 – 18:20 Grupa 1 dzieci
18:30 – 19:20 Grupa 2 dzieci
19:30 – 20:20
Grupa 3 młodzież i dorośli
Piątek
17:30 – 18:20 Grupa 1 dzieci
18:30 – 19:20 Grupa 2 dzieci
19:30 – 20:20 Grupa 3 młodzież i dorośli 

Stalowowolskie Stowarzyszenie Aikido

Stalowowolski klub sztuk walki

Adres Dojo
(sali treningowej)
ul. Okulickiego 2 (Obok kawiarenki „Widzimisie“) 
37-450 Stalowa Wola
sagaku@sagaku.pl

Zapraszamy na treningi:
Dzieci, młodzież i dorosłych,
w godzinach. 17:30 – 20:20.
W poniedziałki, środy i piątki.